14 เหตุผลที่การศึกษาประเทศฟินแลนด์ ดีที่สุดในโลก

ฟินแลนด์ ได้อยู่ว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก บางคนอาจเคยได้เห็นเรื่องราว
การศึกษาในฟินแลนด์ผ่านคลิปวีดีโอกันมาบ้าง แต่วันนี้จะขอพาทุกท่านมาชม
ข้อมูลเพิ่มเติม ที่เชื่อว่าหากพ่อแม่คนไหนได้อ่านแล้ว คงอยากจะให้ลูกได้เรียนในฟินแลนด์
แน่นอน

 

1. ทุกอย่างฟรี

ค่าการศึกษาพื้นฐานของที่นี่ “ฟรี” รวมถึงของใช้ทุกสิ่งอย่างก็ฟรีเช่นกัน และยังมีอาหาร
กลางวัน ทัศนศึกษา รวมถึงของใช้ในโรงเรียน ถ้านักเรียนคนไหนที่อาศัยอยู่ไกล
โรงเรียนเกิน 2 กิโลเมตร ทางโรงเรียนจะมีรถนักเรียนรับส่งให้ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งงบประมาณประเทศของฟินแลนด์มากกว่า 12.2% ถูก
ใช้ไปกับการศึกษา

 

2. คุณครูเข้าถึงนักเรียนทุกคน

นักเรียนฟินแลนด์ทุกคนสามารถทำงานได้หลากหลายตามความสามารถของตนเอง เด็กแต่
ละคนมีความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจที่แตกต่างกันก็สามารถเรียนด้วยกันได้ ถ้า
เด็กคนไหนทำบางสิ่งไม่ได้ คุณครูก็จะเข้าถึงเด็กคนนั้นเพื่อสอนพวกเขาเป็นรายคน นอก
จากนั้น เด็กๆ ยังสามารถเลือกทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเอง ตัวอย่างเช่น
หากบทเรียนไหนที่ไม่น่าสนใจ เด็กๆ ก็ยังสามารถไปอ่านหนังสือ หรือไปเย็บปักถักร้อยก็ได้

3. ระบบการให้คะแนน

ระบบเกรดในฟินแลนด์จะมีทั้งหมด 10 คะแนน อย่างก็ไร จะไม่มีการให้คะแนนเด็กๆ
ก่อนที่จะถึงเกรด 3 โดยจากเกรด 3 ถึงเกรด 7 จะมีคะแนนที่ระบุเป็นคำพูด โดยเริ่ม
จาก “มันน่าจะดีกว่านี้” จนไปถึง “เพอร์เฟค” และจะมีนักเรียนเท่านั้นที่รู้คะแนนของตัว
เอง เด็กๆ จะไม่ถูกดุด่าเรื่องคะแนนของพวกเขา คุณครูจะคอยสร้างแรงจูงใจให้เด็กทำ
คะแนนให้ได้ “เพอร์เฟค” และคอยชี้นำแผนการศึกษาของแต่ละคนอีกด้วย

 

4. เด็กๆ สามารถมาเรียนทั้งชุดนอนได้

ไม่มีชุดยูนิฟอร์มในฟินแลนด์ เด็กๆ สามารถมาโรงเรียนในชุดอะไรก็ได้เท่าที่พวกเขาต้อง
การ ไม่มีการกำหนดว่าต้องใส่อะไร ซึ่งคุณอาจเห็นเด็กใส่ชุดนอนมาโรงเรียน หรือแทบ
ทุกคนก็ไม่ได้ใส่รองเท้าในชั้นเรียน เพราะว่ามันอึดอัดนั่นเอง

 

5. ความอิสระในระหว่างเรียน

เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องนั่งที่โต๊ะเรียนเสมอไป ในระหว่างบทเรียน เด็กๆ สามารถนั่งบน
โซฟา หรือนอนบนพรมที่พื้นก็ทำได้เช่นกัน ถ้าอยู่ในช่วงที่อากาศอบอุ่น การเรียนการสอน
ของเด็กๆ อาจอยู่บนพื้นหญ้านอกโรงเรียน หรือบนที่นั่งพิเศษนอกห้องเรียนก็ได้

 

6. การบ้านน้อยมาก

คุณครูในฟินแลนด์คิดว่า เด็กๆ ควรได้รับการพักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัว แทนที่จะ
ต้องมานั่งทำการบ้านเยอะๆ หรือถ้าหากวันไหนมีการบ้าน การบ้านนั้นจะต้องน่าสนใจ
และใช้เวลาทำน้อยมาก อาจเพียงแค่ 15-30 นาทีเท่านั้น ตัวอย่างเช่นวิชาประวัติ
ศาสตร์ เด็กๆ จะได้รับการบ้านให้ไปสัมภาษณ์ปู่ย่าตายายของพวกเขา เกี่ยวกับชีวิตใน
ช่วงทศวรรษที่ 50 เพื่อค้นหาว่ามีอะไรที่แตกต่างจากโลกในยุคปัจจุบันบ้าง

 

7. ไม่มีการสอบวัดผล

คุณครูในฟินแลนด์ตั้งคำถามว่า “คนเราควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหรือการส
อบ” แน่นอนว่าพวกเขาเลือกข้อแรก และนั่นเป็นเหตุผลที่โรงเรียนในฟินแลนด์ไม่มีการ
สอบวัดผล คุณครูจะให้เพียงแบบทดสอบตามดุลพินิจของตนเอง และจะมีเพียงการสอบภาค
บังคับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตอนเด็กอายุ 16 เมื่อพวกเด็กๆ กำลังจะจบการศึกษา

 

8. วิชาหลักถูกยกเลิกในบางโรงเรียน

หนึ่งในนโยบายการศึกษาใหม่ของฟินแลนด์คือ “เน้นการเรียนรู้มากกว่าบทเรียน” อย่าง
เช่นการเรียน 6 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในมุมมองที่แตกต่างกัน
อย่งเช่น หัวข้อเรื่องผู้ลี้ภัยในมุมมองของภูมิศาสตร์ (พวกเขามาจากไหน), ในมุมมอง
ของประวัติศาสตร์ (เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้), ในมุมมองของวัฒนธรรม (ประเพณีที่พวก
เขามี) ซึ่งเด็กๆ สามารถตั้งคำถามและค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวพวกเขาเอง

 

9. เวลาพักที่นานที่สุดในโลก

โรงเรียนในฟินแลนด์ เป็นโรงเรียนที่เด็กๆ มีเวลาพักยาวนานที่สุดในโลก ไม่ว่าบทเรียน
จะน่าสนใจสักแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการพักเบรค เด็กๆ ในฟินแลนด์จะได้พัก 15
นาที หลังจากการเรียนมานาน 45 นาที

 

10. คุณครูในฟินแลนด์เจ๋งมาก

การแข่งขันในคณะครุศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ มีที่ว่างเพียง 1 ที่สำหรับคน 20 คน
และจำนวนของผู้คนที่ต้องการเป็นครูมากกว่าตำแหน่งว่างถึง 10 เท่า เงินเดือนครูอยู่ที่
3,500 ยูโร (ประมาณ 137,500 บาท) และนั่นทำให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติ
ส่งผลให้เด็กๆ ในฟินแลนด์จะได้รับการเรียนการสอนอย่างดีที่สุด คุณครูที่นี่ไม่มีโปรแกรม
การศึกษาที่เข้มงวด ครูทุกคนตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าหนังสือหรือโปรแกรมไหนที่ต้อง
การสอน ซึ่งนอกจากคุณครูแล้ว ยังมีผู้ช่วยพิเศษอีกในทุกๆ บทเรียน ที่คอยเฝ้าดูและช่วย
เหลือเด็กๆ อีกด้วย

 

11. นักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งที่พวกเขาต้องใช้ในชีวิตจริง

ในวิชาว่ายน้ำ ครูจะสอนให้เด็กๆ จดจำลักษณะของคนที่กำลังจมน้ำ ในวิชางานบ้านงาน
เรือน ครูจะสอนให้เด็กๆ ทำอาหาร เย็บปักเสื้อผ้า ในวิชาคอมพิวเตอร์ เด็กๆ จะสามา
รถสร้างเว็บไซต์และพอร์ตโฟลิโอของตัวเองได้ เด็กๆ จะได้รับการสอนให้เข้ากับยุคสมัย
ที่กำลังจะเปลี่ยนไป และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

 

12. ทุกโรงเรียน ดีเท่ากันหมด

ในฟินแลนด์ ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานไม่ต่างกัน ดังนั้นการคัดเลือกโรงเรียนของพ่อแม่ใน
ฟินแลนด์ก็คือ โรงเรียนไหนที่ใกล้บ้านที่สุด ทุกโรงเรียนเสมอภาคและมีคุณภาพยอดเยี่ยม
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียนตามชทบทก็ตาม

 

13. นักเรียนเลือกกิน ในสิ่งที่พวกเขาอยากกิน

มื้ออาหารเที่ยงในโรงเรียนที่ฟินแลนด์ เด็กๆ จะได้รับประทานอาหารฟรี โดยที่เมนู
อาหารจะถูกประกาศเอาไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนหนึ่งเดือน ก่อนที่เด็กๆ จะเริ่มเข้า
เรียน ซึ่งเด็กๆ สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ และคลิกเลือกอาหารอะไรก็ได้ที่พวกเขา
อยากกินไว้ล่วงหน้า นอกจากนั้น ทุกเมนูยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และยังมีตัวเลือก
สำหรับผู้ที่กินมังสวิรัติอีกด้วย

 

14. ปาร์ตี้กลางคืนในโรงเรียน

บางครั้งเด็กๆ จะใช้ถุงนอนของตนเองมาพักค้างคืนกับคุณครูที่โรงเรียน ซึ่งพวกเขา
สามารถใช้เวลาว่างดูภาพยนตร์ เล่นของเล่น นอนหลับในโรงยิม และในตอนเช้า พวก
เขาก็ตื่นมาทานอาหารเช้าพร้อมกับไอศกรีม นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เด็กๆ ชอบจะอยู่ปาร์ตี้ที่
โรงเรียนเสมอ

ที่มา: brightside
เพชรมายา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *